Traces of War: Survivors of the Burma and Sumatra Railways (Sporen van oorlog. Overlevenden van de Birma- en de Pakanbaroe-spoorweg)