Sporen van oorlog. Overlevenden van de Birma- en de Pakanbaroe-spoorweg (2003)